3.8.3 Vermoeiingsbelasting door verkeer

In EN 1991-2 worden 5 typen vermoeiingsbelastingmodellen (FLM) onderscheiden. Bij opleggingen kan het echter noodzakelijk zijn om ook FLM1, een combinatie van gereduceerde gelijkmatig verdeelde belasting en tandemstellen te gebruiken in relatie tot de toets aan een oneindige levensduur, deze is ook opgenomen in RTD1012.