3.2 Eigen gewicht (G)

Dit is de belasting resulterend uit het gehele constructiegewicht van de hoofddraagconstructie. Deze belasting is permanent aanwezig en veroorzaakt verticale oplegkrachten. In principe zijn deze krachten onveranderlijk in de tijd. Voor de bepaling van het eigen gewicht zie EN 1991-1-7.

Indien opleggingen niet horizontaal gesteld zijn, veroorzaakt het eigen gewicht ook een permanent aanwezige horizontale oplegreactie.