4.1.3.3 Ontwerp

In deze configuratie treden tussen PTFE en roestvaststaal of verchroomd staal wrijvingscoëfficiënten op van 3 – 8% en tegen aluminium van 5 – 12%. De hoogte van de wrijvingscoëfficiënt hangt af van de contactspanning en temperatuur. De maximaal opneembare contactspanningen van de PTFE onder karakteristieke belastingen bedragen ongeveer 45 N/mm2, zie Tabel 10 van EN1337-2:2004. De uit drukproeven bepaalde waarde van 90 MPa is voor toepassing bij de uiterste grenstoestand verlaagd tot een ontwerpdruk van 60 MPa bij de Uiterste Grenstoestand (ULS) door toepassing van een materiaalfactor.

Bij de karakteristieke belangcombinaties (SLS) moet, onder invloed van de oplegkracht en de mogelijke excentriciteiten, nog steeds volledig contact zijn tussen de PTFE en het tegenloopvlak.

Samenvatting ontwerpaspecten:

  • Wrijvingscoëfficient afhankelijk van druk en temperatuur
  • Geometrie PTFE en inkamering
  • Maximale drukspanning met “stress block” bij ULS
  • Minimale drukspanning ≥ 0 lineair elastisch verloop bij SLS