3.9.3 Gelijktijdigheid van temperatuurcomponentbelastingen

De gelijkmatige temperatuurcomponent (TN) en de temperatuurverschilcomponent (TM ) hoeven niet gelijktijdig maximaal in rekening te worden gebracht. Volgens EN1991-1-5 § 6.1.5 dient de maatgevende van de volgende twee combinaties te worden toegepast:

  1. ΔTM + 0,35 x ΔTN    of
  2. 0,75 ΔTM + ΔTN.