7.4.3 Analyse meetgegevens

Wanneer controle van de verplaatsings- en rotatiecapaciteit deel uitmaakt van de inspectieopdracht (bijvoorbeeld bij inspectiecategorie B3 volgens het Handboek Inspectie Opleggingen) vormt het analyseren van de meetgegevens een standaard onderdeel van de rapportage. Uit deze analyse volgt;

  1. inzicht in de positie/rotatie van de oplegging in relatie tot de resterende capaciteit, en;
  2. inzicht in het globaal gedrag van de brug bij gebruik van verhelderende visualisaties.

Ad a)   Afhankelijk van diverse externe en interne factoren zoals de objecttemperatuur, de opgetreden krimp- en kruipverkorting en eventuele zettingen zal de positie en rotatie van de oplegging afwijken ten opzichte van de neutrale stand. Niet alleen de stand van de oplegging op het moment van de inspectie is van belang. Geverifieerd moet worden of de oplegging nog voldoende restcapaciteit heeft voor het opnemen van bijkomende translatie en rotatie die in de toekomst nog te verwachten is: Hoeveel zal het brugdek tot einde levensduur bijvoorbeeld door krimp verder verkorten? En als daarbij wordt opgeteld de bijkomende translatie (in 2 richtingen) bij de extreme temperatuurwaarden conform NEN-EN 1991-1-5? De uitkomst van deze berekening mag de capaciteit van de oplegging gedurende de levensduur niet overschrijden. Hetzelfde geldt voor de nog te verwachten rotatie hoewel die zich minder eenvoudig laat voorspellen.

Ad b)   Men doet er goed aan om de translaties en rotaties van de opleggingen in een schematische plattegrond te visualiseren met pijlen. Op die wijze wordt in een oogopslag duidelijk of alle opleggingen in lijn met elkaar vervormen of dat er opleggingen zijn met afwijkend gedrag. Door een schematische combinatie van de meetgegevens wordt tevens inzicht verkregen in het globale bruggedrag wat waardevolle informatie vormt voor het kunnen beschouwen van eventuele afwijkingen. Zie bijvoorbeeld onderstaande figuur waarbij de visualisatie een opvallende verdraaiing van de brug om de verticale as aan het licht bracht.

 

Figuur Muiderbrug oplegschema/translaties