7.2.2.3 Taatsopleggingen

Onderstaande tabel omvat enkel de voor taatsopleggingen specifieke onderdelen:

  • Voor glijdvlakken in de opleggingen: zie paragraaf 7.2.2.6.
  • Voor geleidingen in de opleggingen: zie paragraaf 7.2.2.7.

 

Tabel 7.2.2.b        Essentiële inspectiecriteria taatsopleggingen

Onderdeel/detail Functie Criterium
Contactvlakken Overbrengen van belastingen.

Faciliteren van rotaties.

Rollen moeten goed aanliggen.

Geringe corrosie toegestaan, geen putcorrosie.

Geen ernstige beschadigingen of slijtage.

Onder – en bovenzadel Opnemen en spreiden van hoge contactdrukken.

Faciliteren van rotaties.

Hoek tussen zadels in neutrale stand < 0,005 rad.
Conservering Bescherming stalen onderdelen. Intact, geringe beschadigingen toegestaan.