3.7.3 Horizontale verplaatsingen door horizontale gronddrukken

Naast horizontale krachten vanuit de bovenbouw kan door gronddruk, met name bij landhoofden en bij pijlers naast een grondkering, ook sprake zijn van horizontale verplaatsingen van de fundering, bijvoorbeeld door vervormingen van grondkeringen of funderingspalen.
Bekend zijn landhoofden waarin onvoldoende schoorpalen zijn toegepast, of waarbij later het oorspronkelijk talud deels werd vervangen door een grondkering die in loop der tijd is gaan vervormen.

Ook landhoofden gefundeerd op gewapende grond leiden in tegenstelling tot op palen gefundeerde landhoofden vaak tot aanzienlijke horizontale verplaatsingen, zie figuur 3.7.3.a.

Figuur 3.7.3.a Horizontale verplaatsingen bij landhoofden gefundeerd op palen en gewapende grond

 

Horizontale deformaties kunnen ook een component hebben in dwarsrichting. Dit is bijvoorbeeld het geval als de richting van de schoorpalen niet hetzelfde is als de richting van de gronddruk (zie figuur 3.7.3.b).

Figuur 3.7.3.b Horizontale verplaatsingen bij landhoofden gefundeerd op palen en gewapende grond