7.2.2.4 Potopleggingen

Onderstaande tabel omvat enkel de voor potopleggingen specifieke onderdelen:

  • Voor glijdvlakken in de opleggingen: zie paragraaf 7.2.2.6.
  • Voor geleidingen in de opleggingen: zie paragraaf 7.2.2.7.

 

Tabel 7.2.2.c        Essentiële inspectiecriteria potopleggingen

Onderdeel/detail Functie Criterium
Pot en piston (cilinder en zuiger) Faciliteren van rotaties. Voldoende rotatiecapaciteit (stand bovenzadel t.o.v. onderzadel).
Rubber pad Faciliteren van rotaties. Anti-extrusieafdichting sluit goed af. Geen uittreding van rubber.
Stofafdichting Voorkomen van vuil in kwetsbare contactvlakken. Aanwezig en op de juiste plek.

Flexibel / niet bros.

Verankering Plaats vastheid oplegging.

Overbrengen van horizontale belastingen.

Intact.

Geen schade in onder- en bovenbouw rondom verankeringen.

Conservering Bescherming van stalen delen. Intact, geringe beschadigingen toegestaan.

Niet op glijdvlakken.