6.7 Vervangingsprocedure opleggingen

In de ROK 1.4 staan onder hoofdstuk 6.4, art.7 aanvullende eisen voor opleggingen. Dit zijn vooral ontwerp aspecten. Onder art. 7.4 vervangbaarheid van de opleggingen worden uitgangspunten benoemd voor een op te stellen vervangingsprocedure opleggingen die moet worden opgenomen in het Beheer en Onderhoudsplan. Deze procedure dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

  • Een risicoanalyse op de consequenties van vijzelwerk t.b.v. het vervangen, incl. beheersmaatregelen.
  • Ontwerpuitgangspunten in relatie tot specifieke uitvoering aandachtpunten en details.
  • Tekeningen met daarop de positie van de vijzels, de max en min vijzelkrachten in X en Y richting
  • Berekeningen oplegreacties, translaties en hoekverdraaiingen.
  • Specificatie van de voorinstelling.
  • De toegankelijkheid bewaking.

Het invullen van een dergelijke vervangingsprocedure is een uitgesproken integrale actie tussen de volgende disciplines:

  • Constructeur kunstwerk
  • Constructeur opleggingen
  • Constructeur vijzelwerk
  • Uitvoering vijzelwerk en vervangen opleggingen.