4.6.1 Algemeen

Bolsegment- en cilindersegmentopleggingen worden voornamelijk toegepast bij bruggen. Zij zijn ontwikkeld om grote verticale krachten op te nemen en rotaties mogelijk te maken. Zij zijn ontwikkeld als een alternatief voor rolopleggingen vanwege de vraag naar steeds groter wordende bruggen en overspanningen, waardoor ook de oplegreacties toenamen. De aspecten m.b.t. de bolsegment en de cilindersegmentopleggingen worden in de EN-1337-7 omschreven.

Cilindersegmentopleggingen hebben een wat andere eigenschappen waardoor ze minder algemeen inzetbaar zijn.

De eisen ten staan in EN 1337-5 “Spherical and cylindrical bearings”

De volgende aspecten zijn in de norm vastgelegd:

  • Type indeling
  • Materialen
  • Ontwerp
  • Fabricage
  • Type tests en afnametests
  • Inspectie
  • Rapportage in de prestatieverklaring