5.6.2 Vuistregels en typische kenmerken voor afschatten van afmetingen

Voor de verschillende typen opleggingen zijn vuistregels en typische kenmerken bekend om een globale inschatting te kunnen maken van de afmetingen. Afhankelijk van de combinatie van factoren (oplegdruk, translatie, rotatie) kunnen de in tabel 5.6.2.a opgegeven vuistregels hoger of lager uitvallen. Details voor elk type zijn te vinden in hoofdstuk 4.

Tabel 5.6.2.a Vuistregels en typische kenmerken

Type oplegging Eigenschappen
Rubberopleggingen Verticale gemiddelde oplegdruk maximaal 15 MPa  en minimaal 3 MPa bij een karakteristieke belastingcombinatie of maximaal 20 MPa bij een fundamentele belastingcombinatie. Er is minimale oplegdruk nodig bij rubberopleggingen zonder verankeringen, wat nodig is om te voorkomen dat de opleggingen kunnen verschuiven onder invloed van horizontale belastingen en vervormingen.

Beperkte translatie- en rotatiecapaciteit aanwezig.

Relatief lage horizontale en verticale veerstijfheid.

Potopleggingen Verticale oplegdruk maximaal 35 MPa bij een karakteristieke belastingcombinatie.

Opneembare translaties (horizontale vervormingen) worden geregeld d.m.v. glijdelementen en geleidingen.

Het reactiemoment bij hoekverdraaiing is afhankelijk van de mate van hoekverdraaiing en van de rotatiesnelheid.

Wanneer rotaties plaatsvinden in combinatie met lage verticale oplegkrachten is er kans op gedeeltelijke loskomen (uplift), zeker wanneer een glijdelement wordt toegepast.

Bolsegment-opleggingen Verticale oplegdruk maximaal 45 MPa bij een karakteristieke belastingcombinatie voor PTFE. Bij gebruik van meer hoogwaardige glijdmaterialen zijn hogere contactdrukken mogelijk. Raadpleeg hiervoor de fabrikant.

Door combinatie met geleidingen kunnen vaste en enkelzijdig beweegbare opleggingen worden verkregen. Deze opleggingen kunnen probleemloos wat grotere hoekverdraaiingen opnemen.

Het reactiemoment bij een hoekverdraaiing is afhankelijk van de kromtestraal, oplegkracht en wrijving.

Glijdelementen en geleidingen Oplegdruk max. 45 MPa bij een karakteristieke belastingcombinatie bij PTFE. Bij gebruik van meer hoogwaardige glijdmaterialen zijn hogere contactdrukken mogelijk. Raadpleeg hiervoor de fabrikant.

Glijdelementen en geleidingen kunnen worden toegepast als afzonderlijke elementen of als geïntegreerd onderdeel van bovenstaande opleggingen.

 

Een wat nauwkeuriger methode is het raadplegen van tabellen van de fabrikanten. Daar wordt voor verschillende combinaties van maximale en minimale oplegkrachten, horizontale krachten en rotaties opgegeven welke afmetingen kunnen worden verwacht. Een belangrijke parameter daarbij is ook de opneembare betondrukspanning boven- en onder de oplegging of de ankerplaten. LET OP: Ook de tabellen van fabrikanten zijn indicatief! Opleggingen worden per project ontworpen. Kleine afwijkingen in belastingen en vervormingen ten opzichte van de van toepassing zijnde tabellen kunnen resulteren in afwijkende afmetingen.

In paragraaf 6.8.1 is een niet-uitputtende lijst van fabrikanten en hun websites gegeven.