4.9.5 Dubbelschaalconstructie

Beschrijving onderdelen en werking

Dit is een type dat momenteel door Duitse en Zwitserse fabrikanten wordt aangeboden. De oplegging is in feite een dubbele bolsegmentoplegging, waarvan de bodem doorboord is in het centrum. Op deze wijze werkt er een bolsegmentoplegging voor de drukrichting en een tweede bolsegmentoplegging voor de trekrichting. Het is duidelijk dat de gekromde contactvlakken met geringe spelingen zijn gemonteerd, opdat altijd een loskomen van de contactvlakken met zo gering mogelijke speling voor één richting aanwezig is. Bij bruggen met veel wisselingen tussen trek en druk in combinatie met bewegingen kan dit een risico inhouden ten aanzien van slijtage van de glijdelementen. Hetzelfde geldt voor de externe geleidingen. Figuur 4.9.5.a toont een doorsnede.

Het ontwerp en de fabricage van dit type opleggingen is complex.

Figuur 4.9.5.a Trek-drukoplegging Dubbelschaaltype

Ontwerp

Bij het ontwerp kan gebruik worden gemaakt van de regels voor het ontwerpen van glijdelementen. Verder zijn veel delen te dimensioneren met ontwerpregels voor staalconstructies en werktuigbouwkundige installaties.

Bij het ontwerp moet voorzien zijn in een deugdelijk trekverandering die ook vermoeiingsbelasting kan weerstaan indien regelmatig wisselingen tussen trek- en drukkracht optreden.

Het ontwerp moet een voorziening voor inspectie van de glijdvlakken omvatten.

Fabricage en montage

Aspecten in lijn met ontwerp staalconstructies en machinewerk.