6.9.5 Algemene checklist inkoop

Samenvattend kan het volgende overzicht dienen als checklist bij inkoop van opleggingen. Deze lijst is niet compleet, enkel gericht op het product opleggingen.

 1. De opdrachtgever, projectnaam en bestek nr.
 2. De vereiste functionele eigenschappen van de opleggingen.
 3. De uitgangspunten ontwerp (zie hoofdstuk 2).
 4. De van toepassing zijnde normen en overige eisen volgens het bovenliggende contract (zie hoofdstuk 6.9).
 5. Een opsomming van de kwaliteitsdocumenten voor de totale verificatie van het product (zie hoofdstuk 6.8)
 6. De vereiste garantie gebaseerd op de eisen die het contract hieraan stelt (zie hoofdstuk 6.9.2)
 7. Voorschriften ten aanzien van garantie inspecties.
 8. Eisen van het formuleren van een vervanging procedures in het onderhoudsprotocol (zie hoofdstuk 6.7)
 9. Ontwerp /goedkeuring proces, planning en productietijd.
 10. Tijdstip van levering verificatie documenten van de fabrikant.
 11. Transport, kosten hiervan en afleveradres en condities.
 12. Montage met goedkeuring fabrikant (zie hoofdstuk 6.8.3).
 13. Kosten en betalingsvoorwaarden.
 14. Van toepassing zijnde algemene voorwaarden.