4.1.4.4 Essentiële eigenschappen bij verticale glijdelementen

Essentiële aspecten voor het goed functioneren van geleidingen
Functie Onderdeel, detail Criterium Fase
Voorkomen verklemming Speling Mag de ontwerpwaarden niet overschrijden

Compatibel met voegovergang

Ontwerp Fabricage

Montage

Beheer

Overdragen belasting,

Bewegingen mogelijk maken

Bewegingsrichting Richting vlgs ontwerp

Afwijking binnen toleranties

Montage

beheer

Glijdmateriaal en oppervlak Glad, geen vreetverschijnselen

Voldoende dikte voor het overdragen van de belastingen

Beheer
Tegenloopvlak Geen groeven

Geen vreetverschijnselen

Beheer
Samenstelling Voldoen aan ontwerpcapaciteit Ontwerp Fabricage

Montage

Beheer