4.7.2 Typen vasthoud- en geleideopleggingen

Er worden twee typen onderscheiden:

  • Vasthoudopleggingen die uitsluitend horizontale krachten overbrengen in elke horizontale richting.
  • Geleidingsopleggingen die horizontale krachten overbrengen in één richting en beweging toestaan in de richting loodrecht daarop.