4.2.3.2 Werking

Door de verhinderde extrusie van het rubber als gevolg van de gevulkaniseerde verbinding met de staalplaten is de oplegging in verticale richting stijf, maar kan in horizontale zin belastingen en ook translaties en rotaties opnemen door vervorming.

Deze eigenschappen maken rubberopleggingen zeer geschikt toepassing in bruggen en viaducten. De vervormingen door translaties en rotaties gaan wel gepaard met weerstandskrachten die afhankelijk zijn van de glijdingsmodulus G. Daardoor kunnen rubberopleggingen wel externe horizontale krachten opnemen, maar zijn deze opneembaar tot de opneembare grenswaarde van de rekken.

De translatiecapaciteit van de rubberopleggingen kan op twee manieren worden vergroot:

  • Door het toepassen van glijdelementen met ingekamerde PTFE voor alle optredende translaties.
  • Door het toepassen van PTFE rechtstreeks gevulkaniseerd op de oplegging. Deze toepassing kent een beperkte functionele levensduur en is derhalve uitsluitend geschikt om translaties ten gevolge van krimp, kruip en zettingen op kunnen opnemen. Overige translaties zullen dus door de rubberlagen opgenomen moeten worden, ondanks de aanwezigheid van het glijdvlak.

Het draaipunt van de oplegging ligt ongeveer in het midden van de rubberlagen.

De wrijving tussen het PTFE en de glijdplaat genereert een horizontale kracht op de rubberoplegging. De rubberoplegging dient deze horizontaalkracht op te kunnen nemen.