6.9.1 Algemeen overzicht leveranciers in Nederland

In onderstaande lijst tabel een alfabetisch overzicht van de leveranciers welke in Nederland opleggingen kunnen leveren conform NEN EN 1337

Tabel 12: Leveranciers

Nederlandse leverancier Webbsite Heeft als Fabrikant Oplegging typen
Arcas Trading BV www.arcas.nl Diverse Fabrikanten. Alle
Freyssinet Zuidwest B.V www.freyssinet.nl Freyssinet Products Company Alle
Konstrukom B.V. www.konstrukom.nl Diverse fabrikanten. Alle
Mageba SA www.mageba-group.com Mageba SA Alle
MAURER NL www.maurer-soehne.nl
www.maurer.eu
MAURER SE Alle
Trelleborg Ridderkerk BV www.trelleborg.com Trelleborg Alleen rubber
Vilton B.V. www.vilton.nl Diverse fabrikanten. Alle

 

Onder alle opleggingen wordt in dit overzicht verstaan: Rubber, pot, bolsegment, taats, vasthoud, horizontaalkracht, lijn, cilinder, trillingsdempers voor kunstwerken en gebouwen en seismische opleggingen. Ook opleggingen zonder NEN-EN 1337 conformiteit kunnen hier onder vallen. Het is aan te bevelen dat een inkoper de diverse leveranciers benaderd voor nadere informatie.

Diverse leveranciers hebben naast hun hoofdvestiging in Europa ook elders in de wereld productiefaciliteiten.

Het ontwerp van de opleggingen (zie hoofdstuk 5) is een fundamentele stap voorafgaand aan opdracht tot productie en leverantie. Rubberopleggingen worden in Nederland vaak niet door de leverancier/fabrikant berekend maar geleverd op specificatie van de inkoper.  De leverancier tekent dan ook niet voor het ontwerp. Een “standaard” DoP voorziet daar wel in. Alle overige opleggingen worden doorgaans door de leverancier/fabrikant ontworpen op basis van de functionele eigenschappen welke door de inkoper moet zijn opgegeven.

Indien het ontwerp door de leverancier wordt verzorgd het extra belangrijk dat expliciet wordt opgegeven aan welke normen en eisen de te ontwerpen opleggingen moeten voldoen. Dit geldt met name voor die opleggingen waarbij de ROK (en daarmee de RTD 1012) van toepassing is. Het is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat een (buitenlandse) partij weet wat de exacte eisen inhoud is van een van toepassing verklaarde versie van de RTD 1012.  Hier ligt een schone taak voor zorgvuldige communicatie van iedere Nederlandse leverancier met zijn fabrikant. Dit geldt niet alleen voor ontwerp, maar ook voor productie/montage aspecten.

In onderstaande tabel een handreiking hoe eisen zich tot elkaar verhouden in de verschillende contractvormen.

Tabel 13: Contractvormen

Contractvorm Artikel / Bovenliggende eis Onderliggende eis Voorbeeld Opdrachtgevers
RAW 2015

 

01.14.02,

01.14.03

 

Minimaal NEN-EN 1337.

CPR met CE-markering

Verplicht

Gemeenten.
Provincies.Diverse.
01.13.0201.14.04

 

 

 

Gecertificeerd kwaliteitssysteem van de aannemer gebaseerd op de norm NEN-EN ISO 9001.

Hierin verplichte Risico Analyses.
Opleggingen = hoog risicoprofiel!!

 

RAW-Apendix

Aanvullingen en wijzigingen: RIB 0084 2006

Zie hoofdstukken:

.  46 opleggingen.
.  65 Door de aannemer te maken tekeningen en berekeningen.

ProRail.
UAV art. 17 en 18

CPR met CE-markering verplicht

Minimaal NEN-EN 1337 Diverse.
UAV GC ROK 1.1 en 1.2

 

RTD 1012 (versie 30-01-2012)

Dan de NEN-EN 1337

RWS, Havenbedrijven.

Diverse.

ROK 1.3 RTD 1012 (versie 21-05-2015)

Dan de NEN-EN 1337

ROK 1.4 RTD 1012 (versie 21-2-2017)

Dan de NEN-EN 1337

Ontwerpvoorschriften ProRail OVS 2019.1  Minimaal NEN-EN 1337.

CPR met CE-markering

Verplicht

ProRail

 

Inkoper en leverancier zullen expliciet afspraken moeten vastleggen over de volgende aspecten:

  • De functionele eigenschappen van de opleggingen.
  • De uitgangspunten uit het ontwerp.
  • De van toepassing zijnde normen en overige eisen volgens het bovenliggende contract.
  • De aan te tonen kwaliteitseigenschappen en documenten waaruit dit blijkt volgens een op te geven norm/eis.
  • Garantie gebaseerd op de eisen die het contract hieraan stelt.
  • Ontwerp / goedkeuring proces en planning en productietijd product.
  • Tijdstip van levering verificatie documenten van de fabrikant.
  • Kosten en betalingsvoorwaarden.
  • Transport, kosten hiervan en afleveradres en condities.
  • Montage onder toezicht van de fabrikant. Zie Hfst.6.8.3