7.2.2.7 Geleidingen

Onderstaande tabel omvat geleidingen in zijn algemeen. Deze kunnen als afzonderlijk element zijn toegepast of als onderdeel van bijvoorbeeld potopleggingen, bolsegmentopleggingen of rubber opleggingen.

 

Tabel 7.2.2.f        Essentiële inspectiecriteria geleidingen

Onderdeel/detail Functie Criterium
Speling tussen geleidingen Voorkomen van verklemming onder- en bovenzadel. Voldoende speling i.v.m. voorkomen van verklemming.

Niet te veel speling i.v.m. borgen positie bovenbouw.

Bewegingsrichting Geleiding van translaties in de juiste richting. Uitlijning in overeenstemming met het ontwerp (zie hoofdstuk 5 oplegschema’s).
Contactvlakken Geleiden van de bewegingen. Glad, geen vreetverschijnselen.

Voldoende dikte voor overdragen van belastingen.

Constructie geleidingen Overbrengen van belastingen. Lassen, bouten en overige verbindingen in goede staat. Geen scheurvorming of vervorming.
Loopweg Bieden van voldoende translatiecapaciteit. Voldoende restcapaciteit aanwezig.

Translatiesporen op tegenloopvlak moeten in lijn zijn met de te verwachten translatie.

Conservering Bescherming van stalen delen. Intact, geringe beschadigingen toegestaan.

Niet op glijdvlakken.