3.7.2 Horizontale verplaatsingen door horizontale belastingen vanuit rijdek

Krachten vanuit de bovenbouw worden via de opleggingen doorgegeven aan de onderbouw. De horizontale stijfheid van de onderbouw is daarbij van belang en bestaat uit een combinatie van (1) buiging van de onderbouw, (2) rotatie van de fundering, (3) horizontale verplaatsing van de fundering. Zie figuur 3.7.2.

Figuur 3.7.2 Vervormingen van de onderbouw onder invloed van een horizontale belasting