4.3.3 Rolopleggingen met twee of meer rollen

Bij rolopleggingen met twee rollen verdeelt de verticale belasting zich gelijkmatig over de twee rollen, maar bij opleggingen met drie rollen en meer zullen niet alle rollen evenveel dragen. De fabricagenauwkeurigheid wordt daarbij belangrijker. De figuren 4.3.4.a en 4.3.4.b tonen enkele opleggingen met twee rollen en oplossingen voor gelijkmatige krachtsafdracht.

Figuur 4.3.4.a Roloplegging met twee rollen in combinatie met een asoplegging voor gelijke krachtsverdeling over de rollen
Figuur 4.3.4.b Roloplegging met twee rollen en een punttaatsoplegging voor gelijke krachtsverdeling over de rollen