4.6.5 Essentiële eigenschappen bol- en cilindersegmentopleggingen

De essentiële aspecten leggen het verband tussen de functies van de oplegging en de staat van de onderdelen in verband met een juist functioneren.

Essentiële aspecten voor het goed functioneren van bolsegmentopleggingen
Functie Onderdeel, detail Criterium Fase
Verticale belastingafdracht

Horizontale belastingafdracht

Contactvlakken bol- en holdeel glijdelement Zie glijdelementen. Ontwerp Fabricage

Montage

Beheer

Verticale belasting afdragen Bovenzadel (bolsegment) In neutrale stand bovenzadel t.o.v. onderzadel max. 0,005 rad. (kippspalt) Montage

Beheer

Verticale belasting afdragen Onderzadel (holdeel)
Bescherming tegen weersinvloeden Corrosiebescherming Intact, geringe beschadiging toegestaan Ontwerp

Fabricage

Beheer