3.14.4 Buitengewone combinatie van belastingen

Volgens de RTD 1012, in combinatie met NEN-EN 1990/NB, geldt voor alle bijbehorende veranderlijke belastingen ψ1 = ψ2 = 0,4. Hierbij geldt formule 6.11b van NEN-EN 1990.

Opgemerkt wordt dat de invulling die de RTD 1012 aan ψ1 en ψ2 geeft conservatief zijn ten opzichte van de zienswijze van de NEN-EN 1990/NB. Daarin wordt namelijk gesteld dat bij aanrijding op of onder de brug, of bij aanvaring, gelijktijdig geen temperatuur of wind in rekening hoeft te worden gebracht. Op projectniveau kan er waarschijnlijk – aangezien het een buitengewone ontwerpsituatie betreft – een kosten/baten afweging worden gemaakt.

In tabel 3.14.4 is een overzicht gegeven van de combinatiefactoren voor vergelijking 6.11b.

 

Tabel 3.14.4 Buitengewone Belastingcombinaties

Buitengewone belastingcombinatie Combinatiefactor
ψ1 Ψ2
Qv
(Q1k + Q2k + Q3k + qik)
0,8 0,4
Qh
(Qlk + Qtk)
0,8 0,0
Tk 0,4 0,4 (RTD 1012 overstijgt EN 1990)
Fwk 0,4 0,4 (RTD 1012 overstijgt EN 1990)