4.9.3 Raamwerkconstructie

Beschrijving onderelen

Dit type oplegging bestaat uit een raamwerk dat bevestigd kan zijn aan de brug. In het raamwerk bevindt zich een blok. In dit blok bevindt zich een as, die ook bevestigd is aan twee oren die samen met een basisplaat een stoel vormen. Deze is bevestigd aan ofwel de onderbouw of de bovenbouw. De oplegging kan dus ook gebruikt worden met de stoel aan de bovenzijde en het raamwerk aan de onderzijde.

Het blok is voorzien van glijdmateriaal en het raamwerk van een roestvast stalen tegenloopvlak. De as is met een lager verbonden aan het blok en vast gemonteerd aan de oren. In latere versies zijn ook bolvormige lagers toegepast.

Werking

Bij een verticale drukbelasting ligt het bovenvlak van het glijdblok aan en bij een trekbelasting ligt het ondervlak aan. Het blok kan transleren in langsrichting van het raamwerk, en afhankelijk van het toepassen van een opsluiting ook in geringe mate in dwarsrichting. De as maakt een rotatie mogelijk in het verticale vlak evenwijdig aan de lengte van het raamwerk.

Bij de latere opleggingen met een bolvormig lager in het blok zijn rotaties om alle assen mogelijk.

Bij deze oplegging treedt door de aanwezige speling een vrijkomen van de contactvlakken voor de verticale richting op bij de omslag van druk naar trek en omgekeerd. Dit vormt een bedreiging voor de duurzaamheid van de glijdelementen.

De figuren  4.9.3.a en 4.9.3.b geven een voorbeeld van dit type oplegging.

Figuur 4.9.3.a Zijaanzicht Trek-drukoplegging Raamwerktype met raamwerk onder
Figuur 4.9.3.b Doorsnede Trek-drukoplegging Raamwerktype met raamwerk onder

Op basis van het raamwerktype is een variant ontwikkeld met het raamwerk boven waarbij de onderregel zichzelf instelt door ankers die als veer werken en ook nastelbaar zijn. Daardoor treedt geen loskomen meer op in de glijdvlakken en zijn de glijdelementen duurzamer. Dit type is weergegeven in Figuur 4.9.3.c

In dit zijaanzicht is duidelijk te zien dat de onderregel los is van de verticalen en dat de onderregel wordt aangespannen met ankers. De kopplaten zijn verwijderd bij de in gebruikname, zij waren slechts hulpmiddelen voor fabricage en montage. Dit type wordt getoond in figuur 4.9.3.c

Dit type oplegging is toegepast bij de stalen Bruggen over het Schelde-Rijnkanaal.

Figuur 4.9.3.c Gemodificeerde Trek-drukoplegging Raamwerktype

Ontwerp

Bij het ontwerp kan gebruik worden gemaakt van de regels voor het ontwerpen van glijdelementen. Verder zijn veel delen te dimensioneren met ontwerpregels voor staalconstructies en werktuigbouwkundige installaties.

Bij het ontwerp moet voorzien zijn in een deugdelijk trekverandering die ook vermoeiingsbelasting kan weerstaan indien regelmatig wisselingen tussen trek en drukkracht optreden.

Fabricage

Aspecten in lijn met ontwerp, staalconstructie met aspecten van machinewerk.

Montage

Aspecten in lijn met ontwerp, staalconstructie met aspecten van machinewerk.