5.5.4 Brug over de Zuid-Willemsvaart in de N279

Dit is een hybride oplegsysteem van grote rubberopleggingen op de pijlers en bolsegmentopleggingen op de landhoofden. In langrichting is het een drijvend systeem en worden remkrachten opgenomen door de rubberopleggingen op de steunpunten 2 en 3. De centrifugaalkrachten en andere krachten in dwarsrichting zoals door aardbeving worden in hoofdzaak overgedragen door de eenzijdig beweegbare opleggingen op de steunpunten 1 en 4 omdat de dekconstructie in horizontale zin erg stijf is en de opleggingen op steunpunten 1 en 4 harde punten zijn t.o.v. de rubberopleggingen op de steunpunten 2 en 3.  Het dek is zowel in horizontale zin als in verticale zin gekromd, waarbij de landhoofden hoger gesitueerd zijn dan de pijlers. Dit speelt ook een rol in de volgorde van het aflaten van dit gekromde dek in relatie tot de voorspanning. Zie figuur 5.5.4.a.

Figuur 5.5.4.a Oplegsysteem Brug over de Zuid-Willemsvaart in de N279