3.1 Inleiding

De belastingen op en de bewegingen in opleggingen ontstaan door de belastingen in en op de kunstwerken. Belastingen zoals verkeer en wind en ook eigen gewicht, voorspanning en rustende belasting hebben direct effect op de oplegreacties en de bewegingen in de opleggingen. Daarnaast is er sprake van belastingseffecten uit bijvoorbeeld temperatuur, krimp en kruip die in eerste instantie leiden tot vervormingen van de constructie. Wanneer deze vervormingen worden verhinderd leidt dit tot krachten in de constructie en dus in de opleggingen.

Een bijzondere belastingsoort zijn de aardbevingen. Bij aardbevingsbelastingen worden deze aan de constructie opgelegd vanuit bewegingen van de fundatie. Dus, alle belastingseffecten kunnen leiden tot vervormingen, die bij verhindering interne krachten teweeg brengen.

De belastingeffecten op opleggingen en ook voegovergangen worden ontleend aan de Eurocode met inbegrip van de nationale bijlagen. Bij werken voor Rijkswaterstaat worden in de ROK en de relevante RTD’s ook nog aanvullingen gegeven.

De belastingeffecten op opleggingen worden onderverdeeld in (semi-)permanente belastingen ten gevolge van eigen gewicht, rustende belasting, voorspanning, krimp, kruip en zettingen en veranderlijke belastingen door het verkeer, temperatuur en wind.

Bewegingen in de opleggingen spelen een rol in de belastingafdracht in de opleggingen en hun aansluitingen naar de bovenbouw en onderbouw als excentriciteiten en rotaties, eventueel opgedrongen vervormingen en weerstanden. Deze werken door naar het vaste punt en als belastingen op geleidingen en moeten door de ontwerpers van de kunstwerken mede worden beschouwd.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van alle belastingeffecten met de daarbij behorende normen die een rol spelen bij de belastingen en bewegingen in opleggingen.

 

No. Action Eurocode
Reference temperature EN 1991-1-5
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Self weight

Superimposed self weight

Prestress

Creep

Shrinkage

Soil settlements (subsidence)

EN 1991-1-1

EN 1991-1-1

EN 1992-1-1, EN 1992-2, EN 1994-2, EN 1993-1-11

EN 1992-1-1, EN 1992-2

EN 1992-1-1, EN 1992-2

3.8

3.8

 

 

 

 

3.9

 

3.10

 

 

3.11

3.12

 

 

 

 

Traffic loads

Special-purpose vehicles

Centrifugal forces

Lateral impacts

Braking and acceleration

Footway load

Wind on structure without traffic

Wind on structure with traffic

Range of uniform temperature component

Vertical temperature component

Horizontal temperature component

Accidental loads

Seismic actions

 

Bearing resistance/friction

Bearing replacement

Loads from erection phases

EN 1991-2

EN 1991-2

EN 1991-2

EN 1991-2

EN 1991-2

EN 1991-2

EN 1991-1-4

 

EN 1991-1-5

 

 

EN 1997-1

EN 1998

 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van deze belastingseffecten besproken en vervolgens wordt uitgewerkt welke directe vervormingen van de constructies daaruit kunnen ontstaan. De vervormingen resulteren meestal in bewegingen van de bovenbouw die mede bepaald worden door het oplegsysteem.

Vervolgens worden in dit hoofdstuk de ontwerpsituaties (belasting en bewegingscombinaties) besproken met de daarbij behorende factoren voor de belastingen en de vervormingen alsmede de combinatiefactoren, die de nuance geven tussen dominante belastingen en bijbehorende belastingen.