4.2.3.8 Samenvatting van de relevante parameters en ontwerpaspecten

Parameters

 • Glijdingsmodulus (temperatuur en belastingsnelheid afhankelijk)
 • Vormfactor (Relatie tussen opgesloten rubberoppervlak en vrij rubberoppervlak)
 • Effectief oppervlak (Afmetingen stalen wapeningsplaten in contact met rubber)
 • Gereduceerd oppervlak (Verticale projectie van overlappende effectieve oppervlakken bij getransleerde oplegging)

Aspecten voor het ontwerp:

 • Rek door (verticale) normaalbelasting
 • Rek door translatievervorming
 • Rek door rotatievervorming
 • Reksommatie
 • Sterkte van de wapeningsplaten
 • Invering door (verticale) normaalbelasting
 • Stabiliteit (knik)
 • Plaatsvastheid (wrijvingscapaciteit, fixatie)
 • Gapen door rotatie
 • Reactiemoment door hoekverdraaiing

De formules behorende bij deze aspecten zijn te vinden in EN1337-3.

Het rekentool op de PVO website is een goede hulp om de mogelijkheden van opleggingen te verkennen en tot een conceptontwerp te komen.