4.2.3.7 Horizontale vervorming

Voor een rubber oplegging kan de horizontale veerconstante berekend worden met:

kh = A · G / te

Hierin is:

A = oppervlak opleggingen [mm2]

G = Glijdingsmodulus rubber (temperatuurafhankelijk 0,9 à 1,2  N/mm2)

te = totale dikte rubberpakket [mm]