6.3.7 Informatie over correcte plaatsing van opleggingen op tekeningen

Een goede positionering van rubber opleggingen kan niet beginnen met een slechte tekening. Juist op een UO-oplegtekening dienen de voorwaarden te staan, hoe aan de eisen voldaan gaat worden door het bouwpersoneel. De primaire informatieoverdracht van ontwerp naar werkvoorbereiding naar uitvoerder en zijn vakmannen bekisting en beton is de UO-tekening.

De kwalitatieve toevoegingen op de tekeningen kunnen zijn:

  • Hoe moet de beoogde wrijving bereikt worden.
  • Wat zijn de maattoleranties in de hoogte.
  • Wat zijn de eisen voor de waterpasheid.
  • Wat zijn de eisen aan vlakheid.
  • Wat zijn de eisen aan de plaatsingsnauwkeurigheid.
  • Hoe moet de nabehandeling plaats vinden (dit is afwijkend van normaal).

Deze benodigde informatie op uitvoeringtekeningen staat ook in hoofdstuk 2.5 van dit handboek. De reden dat ze hier herhaald worden is dat juist uitvoering bij de constructeurs van de hoofddraagconstructies met hun tekenaars deze benodigde info eisen op de tekening, bottom-up.

Deze kwaliteitsaspecten moeten ook altijd beschreven staan in het werkplan inclusief de controle hierop in het keuringsplan (zie hoofdstuk 6.8).

De montage dient altijd conform het werkplan te zijn. Juist op basis van de ervaringen ondersabeling eis art RTD 1012 (2017) art 7.11.6.(zie hoofstuk 6.8.4).

De montage dient weer gecontroleerd te worden conform RTD 1012 (2017) art 7.11.10.