4.9.2 Typen trek- drukopleggingen

In hoofdlijnen zijn er drie typen trek-drukopleggingen:

  • Raamwerktype
  • Raamwerktype met rol
  • Dubbelschaaltype