6.8.3 Montage onder toezicht van de fabrikant

Onderdeel van verificatie is dat leveranciers aanwezig zijn bij montage. Dit is zelfs vastgelegd in de RTD 1012 v2017 art. 7.11.3:  Montage onder toezicht fabrikant, inbouw in overeenstemming met zijn voorschriften en aanwijzingen. Inclusief “montage akkoord”-verklaring per oplegging.

In de praktijk gebeurt het zelden dat de fabrikant inderdaad aanwezig is of kan zijn tijdens de montage. Voor fabrikant kan ook gelezen worden: leverancier In Nederland. Met name bij rubberopleggingen is de leverancier vaak niet de fabrikant.

Toezicht “ impliceert niet per definitie fysieke aanwezigheid. Hij kan zich ook conformeren aan de project specifieke aspecten welke door het montagebedrijf zijn onderkend, uitgevoerd en zijn gecommuniceerd met de fabrikant. In het keuringsplan kan deze verantwoordelijkheid en delegatie hiervan worden omschreven.

De fabrikant/leverancier moet schriftelijk dus wel altijd verklaren dat de montage door hem akkoord is bevonden. In de praktijk kan dit betekenen dat vlak voor oplevering de leverancier/fabrikant deze “montage akkoordverklaring “ondertekend. Het kan één document zijn waar alle geleverde opleggingen projectwijs worden benoemd.