6.9.2 Algemeen inkoop: Garantie verklaringen, checklist inkoop

In de meeste contractvormen is het gebruikelijk dat opleggingen apart worden benoemd aangaande garantie, inclusief aansprakelijkheid aspecten. De aanvrager dient de contracteis expliciet te vermelden bij zijn inkoop. De aanvrager kan ook kiezen voor opgaaf van garantie tijd en zijn aspecten bij de betreffende leverancier. Als deze afwijken van de garantie eisen van zijn opdrachtgever, zijn de consequenties bij aansprakelijkstelling uiteraard voor de inkoper.

Garantie en (ontwerp) levensduur en/of onderhoudsvrije periode moeten niet verwisseld worden. Het gebeurt regelmatig dat ook opdrachtgevers deze juridische aspecten door elkaar halen. Dit dient door de inkoper met zijn collega contractbewaker nadrukkelijk gecontroleerd te worden. Deze controle bij grote voorkeur in de tender/calculatiefase als er nog vragen gesteld kunnen worden. Voorkomen moet worden dat pas na inkoop garantievoorwaarden een issue vormen. Spreek daarom bij inkoop al over de voorwaarden.

Onvolkomenheden aan uitgevoerde opleggingen openbaren zich vaak al na +/- 1 á 3 jaar. Als extreme temperaturen en belastingen zijn opgetreden. Er kan overwogen worden een (1e garantie) inspectie uit te voeren 1 jaar na oplevering. Het grote voordeel is dat dan in een heel vroeg stadium eventuele schaden al worden onderkend. Gevolgschaden aan de oplegging zelf of aan overige constructies zijn dan minimaal. Bij grote voorkeur is een dergelijke 1e garantie inspectie een onderdeel van de garantie eisen in het hoofdcontract.