7.2.2.8 Rubber opleggingen

Onderstaande tabel omvat enkel de voor rubber opleggingen specifieke onderdelen:

  • Voor glijdvlakken in de opleggingen: zie paragraaf 7.2.2.6.
  • Voor geleidingen in de opleggingen: zie paragraaf 7.2.2.7.

 

Tabel 7.2.2.g        Essentiële inspectiecriteria rubber opleggingen

Onderdeel/detail Functie Criterium
Interne rubberlagen Faciliteren van translaties en rotaties. Niet gescheurd (beperkte scheurvorming in omhulling is in sommige omstandigheden toegestaan, zie CRIAM 1017-2).

Regelmatige uitbolling in overeenstemming met belasting.

Vulkanisatieverbinding aan wapeningsplaten intact.

Interne stalen wapeningsplaten Versterken rubber oplegging onder verticale belasting. Niet gescheurd.

Geen corrosie.

Recht.

Op de juiste locatie.

Omhulling Beschermen interne rubberlagen en staalplaten. Geen overmatige scheurvorming of barsten ((beperkte scheurvorming in omhulling is in sommige omstandigheden toegestaan, zie CRIAM 1017-2).

Niet onthecht.

Dikte bij wapening ≥ 4,0 mm.

Verankering (met ankers of op wrijving) Plaatsvastheid. Geen verschuiving.
Rubber oplegging Faciliteren van translaties en rotaties.

Overbrengen van horizontale en verticale belastingen.

Geen gaping / kiervorming.

Scheefstand niet groter dan 0,7 maal de netto rubber hoogte.