7. Instandhouding

CUR-Aanbeveling 117:2015 ‘Inspectie en advies kunstwerken’ geeft procedures, regels en eisen voor inspectie, advies en (nader) onderzoek voor beheer van civieltechnische constructies en hun technische installaties. Deze CUR-Aanbeveling vormt één integraal geheel met SBRCURnet handboeken die zich richten op het materiaal en kritieke onderdelen. Zij kan als basis dienen voor het formuleren van opdrachten voor inspectie, onderzoek en advies. Deze Aanbeveling behandelt de inspectie van en het onderzoek aan de betreffende constructies of installaties, inclusief advies over het beheer en onderhoud. De handboeken vormen een samenvatting van de op dit moment beschikbare kennis van materialen en kritieke onderdelen. De handboeken geven tevens handreikingen voor inspectie aan de beschreven materialen en onderdelen.

Doel van dit handboek ‘Inspectie Opleggingen’ is het verstrekken van achtergrondinformatie en het geven van richting aan een objectieve manier van inspecteren van (onderdelen van) opleggingen. Op diverse plaatsen in dit handboek is in richtinggevende zin informatie opgenomen omtrent het advies volgend op de inspectie, maar dit handboek geeft geen invulling aan het adviesproces volgens inspectie en adviescategorie B5. Het handboek is bedoeld voor alle stakeholders bij bestaande civiele kunstwerken zoals inspecteurs, beheerders en constructeurs.

Inspectiehandboek opleggingen