3.14.6 Combinatie door vermoeiing

Volgens RTD 1012 dient belastingmodel 1 voor vermoeiing conform NEN-EN 1991-2/NB te worden gebruikt. De minimale en maximale spanningen in vermoeiingsgevoelige onderdelen moeten bij deze de vermoeiingsbelasting worden bepaald, indien relevant gecombineerd met blijvende belastingen.

De combinatie van belastingen voor vermoeiing is volgens art. 6.4.1 d) van NEN-EN 1990:2019 gegeven in NEN-EN 1992 t/m NEN-EN 1995, NEN-EN 1998 en NEN-EN 1999.