3.14.6 Combinatie door vermoeiing

In enkele gevallen kan vermoeiing in opleggingen optreden, bijvoorbeeld door sleepkrachten in het oplegsysteem. Wanneer vermoeiing een rol speelt verdient het aanbeveling om de frequente combinatie in de gebruiksgrenstoestanden te gebruiken en te ontwerpen voor een oneindige levensduur.