2.5 Informatie en documentatie

Ten behoeve van het ontwerpen van de opleggingen en hun aansluitingen naar de hoofdconstructies is voor iedere oplegging benodigd:

 1. Overzicht van permanente belastingen.
 2. Overzicht van belastingen en bewegingen voor de gebruikstoestanden (SLS).
 3. Overzicht belastingen en bewegingen inde uiterste grenstoestanden (ULS).
 4. Detaillering van de hoofdconstructies en hun sterkte-eigenschappen.

Afhankelijk van de bouwwijze en het moment van plaatsen van de opleggingen kan het nodig zijn om deze informatie ook beschikbaar te hebben voor de relevante bouwfasen.

Het ontwerp van iedere oplegging wordt vastgelegd in een statische berekening, een primaire oplegtekening, een werk- en een keuringsplan.

Alle opleggingen tezamen moeten benoemd worden in de oplegsysteem tekening.

De tekening bevat ook informatie over de belastingcapaciteit bij de grenstoestanden, detaillering van de aansluiting naar de hoofdconstructies, conserveringssysteem etc.

Daarnaast moet er op een tekening worden vastgelegd hoe de oplegging is ingepast tussen de hoofdconstructies, dus daarop zijn de aanvullende constructies zoals vulplaten, grondplaten en mortelvoegen etc. weergegeven met hun verbindingen naar de opleggingen en de hoofdconstructies.

Dit kan dus een separate tekening zijn of deze info staat ook al op de primaire ontwerp tekening van de oplegging.

Ten behoeve van het ontwerp van de montage en uitwisselprocedures is het noodzakelijk te beschikken over de gegevens van de opleggingen als hierboven genoemd, maar dat moet worden aangevuld met het volgende:

 1. Overzicht van belastingen en bewegingen voor de gebruikstoestanden (SLS) voor de montage- of uitwisselfase.
 2. Overzicht belastingen en bewegingen inde uiterste grenstoestanden (ULS) voor de montage- of uitwisselfase.
 3. Detaillering van de hoofdconstructies en hun sterkte-eigenschappen.

Met deze gegevens moet het oplegsysteem tijdens deze operaties worden ontworpen en vastgelegd in berekeningen en tekeningen. Naast sterkteberekeningen omvatten deze ook stabiliteits- en plaats vastheid berekeningen.

De tekeningen moeten informatie geven over uitvoering en kwaliteit:

 • Welk nr. heeft de oplegging.
 • Welke richting heeft de oplegging.
 • Waar bevindt zich welke oplegging is de oplegsysteem tekening.
 • Verwijzing opleggingen nrs. op tekening individuele oplegging en oplegsysteemtekening.
 • Hoe moet de beoogde wrijving (slip resistance tussen oplegging en omgeving) bereikt worden.
 • Wat zijn de eisen voor de waterpasheid.
 • Wat zijn de eisen aan vlakheid.
 • Wat zijn de eisen aan plaatsingsnauwkeurigheid in alle richtingen: X,Y en Z.
 • Wat is de voorinstelling bij 10grC en correctie per °C.
 • Hoe vindt de nabehandeling plaats van beton.

Deze kwaliteitsaspecten moeten altijd beschreven staan in het werk/keuringsplan inclusief de controle hierop.  De primaire informatieoverdracht van ontwerp naar werkvoorbereiding naar uitvoerder en zijn vakmannen bekisting en beton is de UO tekening.

Het is essentieel voor de functionaliteit en duurzaamheid van opleggingen, dat de randvoorwaarden voor goede uitvoering bij alle deelnemers in het gehele bouwproces bekend zijn. Dus ook bij het uitvoerend personeel op de bouwplaats . Voor hen is een tekening de primaire informatie drager.

Het verdient dus sterk de voorkeur dat bovenstaande eisen informatie niet alleen is uitgewerkt in het keuringsplan maar ook op de oplegging / oplegsysteem tekening staat.