1.3 Typen opleggingen

Tabel 1.1 geeft de typen opleggingen, de daarop van toepassing zijnde delen van de Europese norm voor opleggingen EN 1337 “Structural bearings” en een indicatie hoe de bewegingen door de opleggingen worden opgenomen.

 

Tabel 1.1 Opleggingen, voorzieningen en mechanismen voor bewegingen

Type oplegging of voorziening Zie ook: Opname bewegingen
Translaties Rotaties
Glijdelementen H 4.1 EN 1337-2 S S
Rubberopleggingen (gewapend en ongewapend) H 4.2 EN 1337-3 D D
Rolopleggingen (enkelvoudig, meervoudig) H 4.3 EN 1337-4 R T
Potopleggingen H 4.4 EN 1337-5 D
Taatsopleggingen (punttaats, lijntaats) H 4.5 EN 1337-6 T
Bolsegment- en Cylindersegment opleggingen H 4.6 EN 1337-7 S
Vasthoudopleggngen H 4.7 EN 1337-8 T
Geleideopleggingen H 4.7 EN 1337-8 S T
Scharnieropeggingen H 4.8 S
Trek-Drukopleggingen H 4.9 S, R S,R
Mechanismen voor bewegingen: S = Glijden
D = vervormen
R = rollen
T = kantelen