7.4.6 Gevolgschades

Bij een beschadigde oplegging moet worden beoordeeld in welke mate de oplegging nog in staat is om in haar functie te voorzien. Schades aan opleggingen kunnen namelijk een bedreiging vormen voor de stabiliteit van een kunstwerk. Denk aan overbelasting van steunpunten of andere opleggingen door verhinderde vervorming of significant toegenomen glijweerstand. Ook ongewenste vervormingen door het niet functioneren van geleidingen en fixaties vormen een risico. De kans op gevolgschades en de termijn en omvang waarmee deze op kunnen treden zijn bepalend voor de urgentie van het benodigde herstel.