5.1 Algemeen

Het systeem van opleggingen is het geheel van alle opleggingen van de constructie met hun functionele eigenschappen. Dit systeem moet zo zijn ontworpen dat;

  • het kunstwerk als geheel plaats vast is;
  • het kunstwerk voldoende ondersteund is;
  • de krachten gemakkelijk worden afgedragen naar de onderbouw;
  • alle bewegingen met een minimale hinder kunnen gebeuren waarbij zo weinig mogelijk reactiekrachten en momenten worden opgewekt in de constructie.

Twee hoofdsystemen kunnen worden onderscheiden: Oplegsystemen met en zonder een vast punt voor krachten in het “horizontale” vlak. Tussenvarianten zijn ook mogelijk.

In de huidige norm EN 1337 “Structural Bearings” daterend medio 2005, wordt gewerkt met standaard symbolen voor de vrijheidsgraden in opleggingen, zie tabel 5.1.1.

Tabel 5.1 Symbolen voor opleggingen en vrijheidsgraden