5.1 Algemeen

Er zijn verschillende typen opleggingen. Elk type heeft zijn eigen specifieke eigenschappen, die de oplegging wel of niet geschikt maakt om toe te passen in een bepaald oplegsysteem. In dit hoofdstuk worden de verschillende typen opleggingen beschreven, elk met zijn specifieke eigenschappen. Daarnaast wordt ingegaan op glijdelementen die ontwikkeld zijn als aanvulling op de opleggingen om translaties mogelijk te maken zonder de toepassing van rollen.

De volgende typen opleggingen worden in dit hoofdstuk behandeld:

  • Rubberopleggingen
  • Rolopleggingen
  • Potopleggingen
  • Taatsopleggingen
  • Bolsegment-/cilindrische opleggingen
  • Glijdelementen.

Voor alle type opleggingen zijn in de verschillende delen van de EN1337 belangrijke aspecten opgenomen. Deze aspecten zoals type indeling, materialen, ontwerpparameters, ontwerpregels, fabricagetoleranties, type tests en afnametests, inspectieaanwijzingen en rapportages worden in de volgende paragrafen specifiek besproken.

Daarnaast zijn er door Rijkswaterstaat aanvullende eisen voor de opleggingen in bruggen en viaducten opgenomen in de RTD1012.

Algemene vuistregels voor het dimensioneren van opleggingen zijn besproken in hoofdstuk 3.