7.3 Schadebeelden

De decennia aan ervaring met zowel klassieke als moderne opleggingen heeft inzicht gegeven in typische schadebeelden en faalmechanismen. Voor een kwalitatief goede inspectie is het voor een inspecteur van belang om deze kennis paraat te hebben. De ervaringen ten aanzien van schadebeelden en faalmechanismen zijn voor de in Nederland meest voorkomende type opleggingen gedocumenteerd in het Handboek Inspectie Opleggingen. In hoofdstuk 5 tot en met 11 is hier per type oplegging een hoofdstuk gewijd. De beschrijvingen van de schades en daaraan gerelateerde oorzaken en risico’s zijn daarbij voorzien van typerende afbeeldingen.