7.2.2.2 Rolopleggingen

Onderstaande tabel omvat enkel de voor rolopleggingen specifieke onderdelen:

  • Voor glijdvlakken in de opleggingen: zie paragraaf 7.2.2.6.
  • Voor geleidingen in de opleggingen: zie paragraaf 7.2.2.7.

 

Tabel 7.2.2.a        Essentiële inspectiecriteria rolopleggingen

Onderdeel/detail Functie Criterium
Contactvlakken Overbrengen van belastingen.

Faciliteren van translaties en rotaties.

Rollen moeten goed aanliggen.

Geringe corrosie toegestaan, geen putcorrosie.

Geen ernstige beschadigingen of slijtage.

Rol Overbrengen van belastingen.

Faciliteren van translaties en rotaties.

Positie rol, boven- en onderzadel in overeenstemming met ontwerp.

Geen corrosiebescherming in contactvlak, evt. licht ingevet.

Onder – en bovenzadel Opnemen en spreiden van hoge contactdrukken. Enkelvoudige rol: hoek tussen zadels < 0,005 rad.

Meervoudige rol: onder en bovenzadel perfect parallel.

Gelijkloopinrichting Plaats vastheid en uitlijning rol. Geen verklemming.

Aanwezig.

Geen scheuren. Geringe slijtage toegestaan.

Conservering Bescherming stalen onderdelen. Intact, geringe beschadigingen toegestaan.

Niet in contactvlakken.