4.1.3.7 Essentiële eigenschappen van horizontale glijdelementen

Essentiële aspecten voor het goed functioneren van glijdelementen
Functie Onderdeel, detail Criterium Fase
Bescherming glijdelement tegen vervuiling Afdichting Aanwezig Intact Flexibel Fabricage

Beheer

 

Overdragen belasting,

Bewegingen mogelijk maken

Glijdplaat (PTFE, UHMWPE) Glijdspleet > 1,0 mm

Geen alzijdige lipvorming

Geen éénzijdige extrusie

Geen slijtageproducten

Ontwerp

Fabricage

Montage

Beheer

Tegenloopvlak (rvs, Cr) Volledig contact bij vereiste loopweg

Juiste positie t.o.v. de glijdplaat

Geen krassen

Geen oprimpelingen gijdplaat

Geen oproest

Bevestiging glijdplaat intact

Samenstelling Conform ontwerpbewegingen

In alle mogelijke standen PTFE geheel in contact met tegenloopvlak