4.1.2 Typen glijdelementen

Twee hoofdtypen glijdelementen worden onderscheiden:

  • Horizontale glijdelementen met permanent contact
  • Verticale glijdelementen zonder permanent contact.