4.4.8 Essentiële eigenschappen

Voor het goed functioneren van potopleggingen is het van belang dat aan de essentiële eigenschappen zoals aangegeven in onderstaande tabel wordt voldaan.

Essentiële aspecten voor het goed functioneren van potopleggingen
Functie Onderdeel, detail Criterium Fase
Overdragen verticale belasting

Overdragen horizontale belasting

Piston Voldoende geometrische rotatiecapaciteit (afstand pot – piston)

Helling piston t.o.v. pot max. 0,005 rad bij 10°C

Ontwerp

Fabricage

Montage

Beheer

Pot
Overdragen verticale belasting

Mogelijk maken van rotaties

Rubber pad Aanwezig en intact Ontwerp Fabricage

Beheer

Verhinderen van extrusie van rubber Anti-extrusieafdichting Geen extrusieproducten aanwezig

Rubberstof acceptabel

Ontwerp

Fabricage

Beheer

Bescherming tegen vervuiling Stofafdichting Aanwezig

Flexibel, niet bros

Ontwerp fabricage

Beheer

Bescherming tegen weersinvloeden Corrosiebescherming Intact, geringe beschadiging toegestaan Ontwerp Fabricage Beheer