4.1.3.5 Montage

Aanbrengen en bewerken van glijdvlakken vindt altijd onder geconditioneerde omstandigheden plaats in de fabriek. De oplegging wordt geleverd waarbij de contactvlakken in glijdelementen aanliggen. Bij de montage van de oplegging mogen de contactvlakken van het glijdelement niet loskomen. Tijdelijke transportbouten die dit verhinderen dienen pas te worden verwijderd nadat de oplegging is gepositioneerd.