6.9.7 Inkoop stalen opleggingen

Stalen opleggingen worden doorgaans door de fabrikant ontworpen en geconstrueerd op basis van de uitgangspunten van de aanvrager. Een goede aanvraag begint dan ook bij een volledige opgaaf van de benodigde functionaliteiten en te beheersen krachten, hoekverdraaiingen en translaties. Een en ander door de brugconstructeur op te geven: zijn output is de input voor de oplegging constructeur.

Elke leverancier/fabrikant heeft zijn eigen Lay-out voor informatieoverdracht van deze constructieve uitgangspunten. Het is raadzaam deze tijdig aan te vragen bij de leverancier. Zeker in een DO fase van de oplegging is tijdige en volledige onderkenning zeer belangrijk. Het voorkomt ook onnodige spraakverwarring en discussies tijdens het ontwerp.

De volgende aspecten altijd bewaken bij aankoop van stalen opleggingen:

 1. Doe bij de aanvraag minimaal een overzichtstekening aanzichten en doorsneden van de brug en het door de brugconstructeur aangenomen oplegsysteem. De fabrikant moet immers ook nog een keer tekenen voor montage onder zijn toezicht. Hiervoor moet hij wel een indruk te hebben van alle opleggingen, niet alleen van die individuele (zie aspect 11).
 2. Opgaaf in zowel SLS als in ULS van de beheersen krachten.
 3. Translaties en hoekverdraaiingen altijd in ULS.
 4. Onderkenning van eventuele hoekverdraaiing / rotatie om de verticale as. Dit is niet gebruikelijk, maar kan bij onvoldoende aandacht leiden tot snelle slijtage en/of schade bij met name éénzijdige opleggingen.
 5. Geef expliciet de betonsterkte op van de aansluiten constructies en neem hiervoor niet de hoogste. Vanuit concurrentieoogpunt van de aanbieder is het niet in zijn belang met lage betonsterkten te rekenen. De ankerplaten worden er immers alleen maar groter en daardoor dikker en dus duurder. Zonder opgaaf wordt al snel gerekend met een C 35-45 druksterkte kwaliteit.
  1. Het risico van dergelijke sterkten is dat deze bij ingebruikneming van de oplegging dan ook in de praktijk aantoonbaar moet zijn gehaald voordat de oplegging belast wordt.
  2. Met name bij renovatie van opleggingen in koudere jaargetijden zijn dit soort hoge druksterktewaarden zonder maatregelen niet te halen.
  3. Veronderstelde positieve aspecten door vrijkomende hydratatiewarmte bij verharding van verse mortels is al snel weg door de grote massa aan koude kontaktvlakken van het beton.
  4. Het is ook een risico dat oudere bruggen deze betondruksterkten niet halen.
  5. Het is dan raadzaam met bijvoorbeeld een veilige C20-25 te rekenen.
  6. De betondruksterkten op te geven door de constructeur van de brug
 6. Communiceer zorgvuldig het afleveradres van de opleggingen. Het is niet vanzelfsprekend dat dit het projectadres is. De leverancier kan hier ook een haven mee omschrijven.
 7. Communiceer zorgvuldig de wijze van verpakking opdat schadevrij transport kan plaatsvinden (zie RTD 1012 hoofdstuk 7.11).
 8. Levering is altijd inclusief de rapportage volgend uit de CE-markering van de test- en berekeningsrapporten (zie RTD 1012 hoofdstuk 6. Dit geldt dus ook voor de conservering verificatie testen op basis van ISO 12944 (zie RTD 1012 hoofdstuk 7.9).
 9. Doe direct na levering altijd een ingangscontrole op basis van bovenstaande hoofdstukken RTD.
 10. Communiceer nadrukkelijk het ankerpatroon en uitvoering met de brug/oplegpoerconstructeur voor het DO. Dit moet matchen (zie hoofdstuk 6.3.5.1).
 11. Communiceer nadrukkelijk over de RTD 1012 hoofdstuk 7.11 eis dat montage plaats moet vinden onder toezicht van de fabrikant (zie hoofdstuk 6.8.3).
 12. Als er voorspantechnieken worden toegepast in de oplegging welke moeten worden aangebracht bij montage, spreek dan bij inkoop reeds af waar de verantwoordelijkheid van de fabrikant stopt en waar deze begint bij het montage/inkoop bedrijf.
 13. Spreek garantie en zijn eventuele voorwaarden goed door (zie hoofdstuk 6.9.2).

 

Figuur 6.9.7.a Schadevrij transport, zoals afgesproken