5.2.2 Gedrag onder intern opgelegde vervorming (temperatuur, krimp, kruip)

Figuur 5.2.2.a laat drie oplegsystemen zien en hun gedrag onder een interne opgelegde vervorming (door temperatuur, krimp of kruip).

Bij systeem a, dat uitgaat van een pool in de vaste oplegging en naar de pool georiënteerde enkelzijdig beweegbare opleggingen, zal het rijdek door de gelijkmatige temperatuurcomponent vrij kunnen uitzettenen krimpen  zonder dat dit tot dwangkrachten in de opleggingen zal leiden. Ter plaatse van een voeg aan de rechterzijde zal de verplaatsing zowel in x- als in y-richting plaats vinden. Bij de alzijdig beweegbare oplegging op het linker landhoofd leiden de rotaties in het systeem tot verplaatsing, net als bij de voegovergang. Helaas werkt dit systeem alleen voor vervormingen in het horizontale vlak en ook een horizontale temperatuurgradiënt leidt tot dwangkrachten.

Bij systeem b zal het rijdek ook kunnen uitzettendoor de gelijkmatige temperatuurcomponent zonder dat dit tot dwangkrachten leidt, echter nu zal het dek ook gaan roteren om het vaste punt. Ter plaatse van de voeg aan de rechterzijde zullen nu alleen verplaatsingen in x-richting plaatsvinden. Helaas werkt ook dit systeem alleen voor vervormingen in het horizontale vlak en ook een horizontale temperatuurgradiënt leidt hierbij tot dwangkrachten.

Bij systeem c zal het rijdek niet kunnen uitzetten door de gelijkmatige temperatuurcomponent zonder dat dit tot dwangkrachten leidt. Het rijdek kan in tegenstelling tot systeem b niet roteren om het vaste punt. Ter plaatse van de voeg zullen evenals bij systeem b alleen verplaatsingen in x-richting plaatsvinden. Ter plaatse van de opleggingen ontstaan hoge dwangkrachten waarmee bij het ontwerp van de opleggingen rekening moet worden gehouden.

Figuur 5.2.2.a Vervorming van rijdekken met geleide oplegsystemen onder interne opgelegde vervorming

Figuur 5.2.2.b laat hetzelfde verschijnsel zien maar dan bij een scheve plaatconstructie, waarbij duidelijk het afwijkende gedrag in de scherpe hoeken ten opzichte van de stompe hoeken te zien is.

Een scheve plaat zal ten gevolge van de gelijkmatige temperatuurcomponent in lengte en dwarsrichting niet gelijkmatig willen uitzetten als gevolg van temperatuursveranderingen. In dit voorbeeld zullen de contouren van het rijdek (dikke zwarte lijn) ten gevolge van temperatuurstijging wijzigen (de rode lijnen, overdreven uitvergroot). Dit voorbeeld laat ook zien dat de voegbewegingen niet voor de gehele voeg gelijk zijn.

Figuur 5.2.2.b Vrije uitzetting van een scheve plaat onder intern opgelegde verplaatsing