7.4.4 Analyse schadebeelden

Van waargenomen schades of afwijkend gedrag moet de oorzaak worden vastgesteld. Door de hoge belastingen en vervormingen waaraan opleggingen worden blootgesteld, geldt voor opleggingen in het bijzonder dat reparaties doorgaans een zeer korte levensduur hebben indien de schadeoorzaak niet is weggenomen.

In veel gevallen kunnen schadebeelden vrij eenvoudig worden gerelateerd aan veel voorkomende verouderingsmechanismen. Het Handboek Inspectie Opleggingen vormt daarbij dan een waardevol naslagwerk. Niettemin komt het regelmatig voor dat de oorzaak van bepaalde schades minder evident is. Een analyse is dan nodig om oorzaken uit te sluiten en de werkelijke oorzaak vast te kunnen stellen. Een analyse kan bijvoorbeeld bestaan uit het volgende:

  • Beschouwen van het bruggedrag in relatie tot het oplegschema. Mede aan de hand van de geanalyseerde meetgegevens.
  • Achterhalen en uiteenzetten van de historie van de opleggingen. Inclusief gevolgde faseringen tijdens de bouw.
  • Berekenen of inschatten van de cumulatieve loopweg van glijdvlakken in de opleggingen.
  • Vergelijk van opleggingen onderling. Waarom treedt een schade wel op bij de ene en niet bij de andere oplegging? In welke mate verschillen omstandigheden en belastingen en vervormingen waaraan deze opleggingen worden blootgesteld?

Soms is aanvullend onderzoek nodig omdat de standaard meetprotocollen niet voldoende informatie generen om een bijzondere schade te kunnen analyseren. Bij aanvullend onderzoek kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het volgende:

  • Extra inspectie bij andere (extreme) weersomstandigheden.
  • Monitoren van het gedrag van opleggingen en de onder- en bovenbouw gedurende een langere periode (in plaats van een momentopname tijdens de inspectie).
  • Herberekening van de oplegreacties.
  • Meten van de oplegreactie (wegen van de brug met vijzeltechnieken).