3.8 Verkeersbelasting

De verkeersbelasting moet worden beschouwd als een statische belasting die kan worden gebruikt in de belastingcombinaties voor de grenstoestanden Uiterste Grens Toestand of ULS en Bruikbaarheids Grens Toestand of SLS en als wisselende belasting die kan worden gebruikt voor het ontwerpen op vermoeiing en slijtage. De verkeersbelastingen zijn gegeven in EN1991-2 Traffic Loads.

In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op verkeersbelastingen door wegverkeer.