6.8.4 Aantoonbaarheidseis RTD 1012 Uitvoering en kwaliteit

In dit hoofdstuk werk en keuringsplannen opnieuw aandacht voor de RTD-aantoonbaarheid eis zoals verwoordt in RTD 1012 art.7.11.6. In hoofdstuk 6.3.6.1 is deze ook omschreven, maar dan voor zijn primaire toepassing bij onder en bovensabelen. De aantoonbaarheidseis kan ook gelezen worden als;

‘De methode van montage dient eerst gekwalificeerd te worden in 2 proefopstellingen. De aannemer doet bij goed resultaat een voorstel hoe deze gemonitord kan worden. Het geaccepteerde monitoringsplan wordt bij uitvoering als criterium gehanteerd.’

De invulling van deze eis is de ultieme kapstok om voorafgaand aan de feitelijke uitvoering de veronderstelde werkmethode te valideren meer dan alleen de ondergieting. Met bovenstaande methode wordt voorkomen dat het werk zelf het laboratorium wordt van uitvoering. Als de oplegging gemonteerd wordt moet het experiment zijn beëindigd.

Voor de communicatie met de klant zoals omschreven in de ISO 9001 hoofdstuk 8.2.1 wordt bewust een stoppunt gecreëerd. Bij twijfel over de haalbaarheid van het beoogde resultaat van een werkmethode, altijd een proef opzetten!

Uitvoering en kwaliteit.

Kwaliteit is geen item van alleen de afdeling/ management kwaliteit. Het is niet dat achter elke productieman een kwaliteitsman behoort te staan welke het product goed- of afkeurt. Kwaliteit is vooral de geest van goede producten eigenschappen welke juist in het totale montage proces moet zitten: de productieman met zijn “skills” moet als geen ander weten wat goed/ fout is. Hij produceert. Kwaliteit is feitelijk alleen nodig voor de schriftelijke verificatie.